Tekkeönü (Kromna)

Amasra Gezilebilir Yerler

Tekkeönü (Kromna) Kalesi ve 360 Derece Panoraması

Kromna’nın eski bir kent olduğu İlyada Destanı’nda anılmasından belli olmakla birlikte, kentin kuruluş ya da ilkçağ tarihçesi aydınlatılamamıştır.
Sesamos’a (Amasra) paralel bir tarihi geçmişi vardır. Kromna’nın Amastris’te olduğu gibi kendi adına para bastırdığı yazılı kaynaklardan öğrenilmektedir. Kromna paraları niteliksel olarak Amastris paralarına benzemektedir.
Kromna, büyük olasılıkla Kurucaşile’nin 7-8 km doğusunda yer alan Tekkeönü Köyü’nün eski adıdır. Bazı kaynaklarda da Kromna’nın Kurucaşile olduğu ileri

sürülmektedir. Ruge/Bittel “Paphlagonia” bölümünde, Kromna ile ilgili Tekkeönü’nde bulunan yazılı bir taşın başka bir yerden buraya getirildiğini belirtmektedir.

  

Sponsored Links