Kuşkayası Yol Anıtı

Amasra Gezilebilir Yerler, Amasra Tarihi

Kuşkayası Yol Anıtı

Kuşkayası Yol Anıtı ve Nasıl Gidebileceğiniz Hakkında Bilgi

Amasra’ya ulşamadan 4 km lik mesafede  eski yol (Antik Yol) tarafında bulunur. Amasra merkezinden doğa yürüyüşü yapabileceğiniz gibi Amasra Seyahat dolmuşlarını kullanarak ya da özel aracınızla alana kolayca ulaşabilirsiniz… Kuşkayasında kayaya oyulmuş kartal ve Roma Askerinin heykeli bulunmaktadır. Amasra ‘ ya geldiğinizde kesinlikle görmeniz gereken bir mekandır dünyada eşi benzeri olmayan Kuşkayası yol anıtı Roma Askerleri için dinlenme ve su ihtiyaçlarını giderme yeri olarak kullanılıyormuş.

Kuşkayası Yol Anıtı Tanıtım Videosu

Kuşkayası Yol Anıtı Tarihi

Roma İmparatoru Tiberius Claudius Cermanicus (M.S.41-54) zamanında, Doğu Eyaletleri İnşaat Ordusu (Legion) Komutanlığı yaptıktan sonra kaydıhayat şartıyla Bithynia-Pontus Valiliğine atanan Gaius Julius Aquilla tarafından yaptırılmış Amasra’da bulunan karayolu dinlenme yeri ve anıtıdır.

Krateria – Amastris ara yolunun son dinlenme noktasında, Amasra‘ya 4 km. mesafededir, yapıldığı zaman muhtemelen bir de anıtsal çeşmeyi kapsıyordu. Fakat sonradan bu çeşme yıkıldı ve suyu, biraz aşağıda, halen Askersuyu diye bilinen yerde uzun zaman bir pınar olarak kullanıldı. Anıt manzumesi şimdiki durumda, çok muntazam kaya dilimleri üzerine işlenmiş birbirini tamamlayan iki kitabeyi, bir insan figürü ile bir kartal figürü içeren “orta kabartma” tekniğiyle oyulmuş bir kompozisyon, oturma sedirlerini ve birkaç kaya nişini kapsamaktadır.

Tüm bunlar, yekpare kayaya oyulmuş, yol kalıntısı boyunca sıralanmıştır. 260×140 cm. boyutunda ve 50 cm derinliğinde kemerli bir nişin içinde kalan normal insan büyüklüğündeki başsız kabartmanın İmparator Claudius’a mı, yolu yaptıran Aquilla’ya mı ait olduğu bilinmiyor.Toğa giyimli vücut, hareketsiz işlenmiştir. Ayaklar da kopmuş vaziyettedir. Bu nişin sağında Toskan üslubunda kalın oyma bir sütunun başlığına bir kartal oyulmuştur. Bu. Legionların sınırsız gücünü temsil etmektedir. Bir insan büyüklüğündeki başı kopuk kartalın sütun kaidesi 200 cm yüksekliğinde 55 cm çapındadır ve niş kaidesiyle aynı nizamda dört köşe bir tabana bağlıdır.

Kitabelerden ilki, insan figürünü çerçeveleyen nişin üstündeki levhada, diğeri ise kabartmalardan uzakta ve batıdadır. Her iki yazı birbirini tamamlamaktadır:

Amasra Kuşkayası’nda Bulunan Kitabenin İlkinde Yazanlar Türkçeye Çevrildi;

“Devletler arası barışın ve dostluğun anısına, imparator Cermanicus’un yüceliği için; Daha önce, İmparator Augustus tarafından ömür boyu Strategos ve iki defa da Legion komutanı atanan Senatoda ise Consul Gabinius Secundus ile Consul Taurus Statiliusun, kendisine bir ödül verilmesi konusundaki önerileri üzerine Devlet Hazinesinden gereken izni ve ödeneği alan Gaius Julius Aquilla, dağı yardı ve bu dinlenme yerini kendi özel ödeneği ile yaptırdı.”

Amasra Kuşkayası Kitabesi

Kuşkayası’ndaki kitabelerden teki 1882’de G. Hirschfeld malından okunmuştu. (Cengiz Eruzun 1985)

Kuşkayası Yol Anıtı Anadolu’da başka örneği bulunmayan biricik yol anıtıdır. Eni 5 metreyi bulunan Roma kaya yolunun son izleri de bu anıtın önünde, yüzyıllarca kullanılmaktan hasıl olan aşınmışlığı ile görülebilmektedir.

Anıt 19.yy’da w.Ainsworth,E. Bore, X. Hommaire de Hell, W.v. Diest, E.Kalinka ve E.v. Nahmer gibi batılı gezgin ve araştırmacılarca görülmüş ve tanıtılmıştır. Gustav Hirschfeld ise 1882’de kitabeleri okumuş, bunlar (Corpus Inscriptonum Latinorum III Supplementum, Nr 6983 ) Berlin’de yayınlanmıştır. Semavi Eyice “Das Denkmal Von Kuskayasi Bei Amasra (Paphlagoien)” (İstanbuler Mitteicungen Heft 6, İst 1955) makalesi ile anıtı tanıtan ilk Türk araştırmacısıdır.

Kuşkayası Yol Anıtında 360 Derece Panorama

Amasra Kuşkayası Osmanlı Dönemi

X. Hommaire de Hell ile Amasra’ya gelen ressam Laurens’in karakalem çizimi ile Kuşkayası’nın ve adı geçenlerin hakkındaki makalesinden Belleten XXVII-105.-108. sayılar)

Kuşkayası Yol Anıtı Fotoğrafları

Amasra-Bartın karayolu üzerinde, Amasra’ya 4 km uzaklıktaki Kuşkayası mevkisindedir. Roma İmparatoru Germanious Claudius zamanında Doğu Eyaletleri İnşa Ordusu Komutanlığı yaptıktan sonra yaşam boyu Bitinya -Pontus Valiliğine atanan Gaius Julius Aguilla tarafından M.S. 41–54 yıllarında yaptırılmıştır. Dünyada tek olduğu bilinmektedir.

Roma yol ağının bir parçası olan ve İmparatorun anısına yaptırılan bu anıt; yufka kabartma tekniğiyle kayalara oyulmuş Kral heykeli ve Roma Hâkimiyet Kartalı ile birbirini tamamlayan iki kitabe,  oturma sedirleri ve kaya nişlerini kapsamaktadır.

Anıta ait Kral Heykeli ve Hâkimiyet Kartalı’nın başları tahrip olmuştur. Birisi kral figürünü çevreleyen Niş’in üstünde, diğeri kabartmalardan uzakta ve batıda bulunan birbirini tamamlayan kitabelerde; “Devletlerarası barışın ve dostluğun anısına, İmparator Germanious’un yüceliği için G.J. Aguilla dağı yardı ve bu dinlenme yerini kendi özel ödeneği ile yaptırdı” ifadeleri bulunmaktadır.

Eni 5 mt. yi bulan Roma karayolunun son izleri bu anıtın önünde, yüzyıllarca kullanımın aşınmışlığı görülürken, anıtın muhtemelen bir Anıtsal Çeşme’yi  (Nymphaion) de kapsadığı, zamanla bu çeşmenin yıkıldığı kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Ayrıca; Roma Dönemine ait aynı mahiyette,  fakat çok sade bir anıtın izleri de Amasra’ya hâkim Sayvan kaya Tepesi’nde görülmektedir.

 

 

Sponsored Links