Amasra Şivesi

Köşe Yazıları

Zaman zaman Anadolu Türkçesindeki yerel kurallardan ayrılmakta 700 yıl önceki Kıpçak-Kuman metinleri ve onun günümüzdeki alternatifi olan Karaim Lehçesi ile kıyaslanabilecek niteliktedir. Amasra regions accent features has interesting similarities with 13rd century Kuman Texts. Sometimes it distinguishes from Turkish of Anatolias local rules and has similarities with Kıpçak-Kuman texts and its disjunctive Karaim Dialect. EVLENUKEN NELLEDEYDİY BE ADAM?( Adamıy çok önemli bi işi vamış. Ondan dolayı Gangraya gidmek isteya. Tam teyareye minecekken kulanda bi ses peydah olya. Minme deya o ses. Bu teyare düşecek.! Dönya, etrafına şöle bi bakya. Kimsecukle yok. Emme garibiy içine bi gurt düşverya mı sa. Bişecukle anamaya emme, nihayette Minmeya. İkinci teyareyi bekleken gara habelle ulaşıya. Yani teyyare düşvemiş. Gurtulan olmaya. Bu sefer Haydarpaşaya gada goşşa goşşa gidya ve ulaşya. Şindik de bi dene tren bileti alya. Tam tirene minecek. Aynı ses gene gulağında peydah olya. Minme bu tren raydan çıkcak deya o ses. Etrafına şöle bida bakya. Gene kimsele yok. Allah Allah, yarabbü yaresullah deya. Gene minmekten vazgeçya. Evine gelya. Saba gada uyuya. Sabalin gasteyi bi açya ki. Bakya ki ne gorsün. Tren Eskişeherde raydan çıkvemiş. Allah Allah deya, Şu gada ölü, şu gada yaralı. Vay anasına be deya. Verülmüş sadakamız vamış deya. Gızyodu emme Bi taraftan da Allaha şukredya. Yallah deyip bu sefer de otobosa gidya. Bi bilet alya. Tam mineken gene o ses. Anacum,bu otobosa minme. Firenleri patlaycak. Gene dönüp etrafa bakya. Kimsele yok. Allah Allah deya. Artuk dayanamaya. Avazu çıktığı gadar bavurya. Sen kimsiy yavu. Sen beni deli mi edecesiy! Deyaki hayır, asla, öle bi neyetim yok. Sen annamadıy emme ben seniy eyilik meleyin. Bu sefer adam eyicene gızya. Madem öle de ben evlenüken sen nelledeydiy be melek deya. Artuk yete değil mi? Kıkır kıkır guluosuyuz. Artuk annatmaycan gadunum. Bu hikaye böle sürüp gidverya. İşiye baksay, eyi edesiy gibime gelya. Bay, bay.

  

Sponsored Links