Akropol, Nekropol, Nimfeum

Amasra Tarihi

Bedesten’in güneybatısındaki yükselti Akropol olarak bilinir. Bu tepeyi kuşatan surlardan ancak bir bölümü ayaktadır. Üzerinde ise eski temel kalıntıları ve mezar çukurları ortaya çıkmıştır. Definecilerin ilgi duydukları bu alan, son yıllarda büyük çapta tahrip edilmiş; Roma dönemine ait arşitrav parçaları ile sütunlar müzeye taşınmıştır.
İlkçağdan beri mezarlık (Nekropol) alanı olan Aya Yorgi etekleri çok sayıda anıt mezar ve lahit ihtiva etmekte iken, 20.yy başlarında bunların tamamı dağıtılmış; taşları inşaatlarda kullanılmıştır. Yine buradaki mermer ve kalker parçalarının toplanarak mavnalarla Zonguldak’a gönderildiği ve mozaik yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Son yıllarda da bu alana, Kömür işletmesine ait bir takım tesislerle yeni konutlar yapılmıştır.
İlkçağ Amasrasının en ilginç eserlerinden olan Nymphaeum (anıt çeşme) harap bir vaziyette geçen yüzyıla kadar varlığını korumuşsa da muhtemelen Bahriye Mektebinin yapılışı sırasında taşları alınmış ve bu antik eserden yalnızca, aslanbaşlı iki oluk kalmıştır, imparator S. Severus’a sunulan bir tapınakla aynı yerde olduğu sanılan çeşmenin mermerlerinden Bahriye Mektebi’nin pencere süveleri kesilmiştir.

  

Sponsored Links